Pri­vacy Policy

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Daarom gaan wij het grote zorg om met uw persoonlijke gegevens. Hierbij houden wij ons ook strikt aan de wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?
Als u bij ons een bestelling plaats, hebben wij van u diverse gegevens nodig om uw bestelling te verwerken. Deze gegevens kunnen op diverse manieren gecontroleerd worden op juistheid.
 • Algemene gegevens: Dit zijn de gegevens zoals naam, adres en woonplaats, die u invult bij het bestelformulier. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken.
 • Uw emailadres: Uw emailadres gebruiken wij om uw bestelling te bevestigen. Regelmatig zullen wij u een nieuwsbrief toesturen met nieuws en aanbiedingen. U kunt zich hiervoor eenvoudig afmelden.
 • Uw telefoonnummer: Om uw bestelling te kunnen versturen vragen wij van u altijd een telefoonnummer (vast of mobiel) waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent (mag ook werk zijn). Dit nummer gebruiken wij om uw bestelling te verifiëren. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor marketingdoeleinden.
 • Verkeergegevens: Bij elk bezoek aan onze website worden verkeersgegevens opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld het aantal pagina's dat bezocht zijn of welke artikelen besteld zijn.
 Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en worden alleen gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Wij maken geen gebruik van cookies.
Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:
 • Persoonsgegevens
  • De verwerking van uw bestelling.
  • De bezorging op het door u aangegeven afleveradres.
  • U op de hoogte stellen van aanbiedingen en nieuws.
 • Verkeergegevens
  • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Wij maken geen gebruik van cookies.
Uw gegevens zijn bij ons veilig
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en wij zullen deze uitsluitend aan door ons gecontracteerde incassobureaus ter beschikking stellen in geval van overschrijding van de door ons gestelde betalingstermijn.
Uw gegevens worden op beveiligde servers opgeslagen. Bevoegde medewerkers van Canson-Infinity.nl zijn de enige personen die toegang hebben tot de persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht van de persoonsgegevens.

Adres

A.G. Bellstraat 27
7903 AD Hoogeveen
+31 528 236 788
kaart2

Veilig betalen

       ideal logotje

 

Veilig online betalen

via uw eigen bank